De kinderalimentatie is vanaf 2015 niet meer fiscaal aftrekbaar. Dit betekent voor de alimentatieplichtige, dat hij of zij de alimentatie bij de belastingaangifte niet meer in mindering mag brengen van het inkomen. Per 1 januari 2015 vervalt deze mogelijkheid in het geheel. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de alimentatieplichtigen.

Hoger bedrag betalen

Door de afschaffing van het belastingvoordeel gaat de alimentatieplichtige netto meer betalen. Dit betekent dat er minder inkomen overblijft voor andere zaken. Met andere woorden: de draagkracht wordt minder. Men heeft namelijk minder inkomen en de behoeften en lasten veranderen niet. Dit kan een reden zijn om de alimentatieafspraken te wijzigen.

Alimentatie wijzigen

Tijdens het vaststellen van de kinderalimentatie wordt al rekening gehouden met het belastingvoordeel. Dit voordeel vervalt nu waardoor men in verhouding te veel alimentatie betaalt.

De alimentatie kan tussentijds worden gewijzigd. Vereist is dat er een gewijzigde omstandigheid bestaat. In dit geval zal die omstandigheid de veranderde regelgeving zijn. Een reden om een verzoek bij de rechter in te dienen tot verlaging van de alimentatie.

Toetsing door de rechter

Het is aan de rechter of een verzoek wordt gehonoreerd. Er moet een gewijzigde omstandigheid aan worden getoond en de alimentatieplichtige moet zelf niets te verwijten vallen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het moedwillig verslechteren van de financiële situatie. Een advocaat alimentatie helpt alimentatieplichtigen hun standpunt aan de rechtbank voor te leggen.