De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar mogelijke bemoeienis van de rijksoverheid met het privéleven van de Roy van Zuydewijn, waardoor hij nadeel zou hebben ondervonden. Aanleiding voor dit onderzoek is een klacht die de Roy van Zuydewijn hierover via zijn advocaat indiende bij de ombudsman.

De Roy van Zuydewijn noemt in zijn klacht twee voorbeelden van bemoeienis door de rijksoverheid in zijn privéleven. Ten tijde van zijn betrokkenheid bij het Bouwfonds, probeerde de directeur van het Kabinet der Koningin informatie bij het Bouwfonds los te krijgen over hem. Vervolgens deed de rijksrecherche een onderzoek naar de Roy van Zuydewijn bij dit fonds. Hierdoor zou het Bouwfonds zijn gestopt met het geven van opdrachten aan het bedrijf van de Roy van Zuydewijn. Ook werd hij door een reclamebureau gevraagd mee te werken aan een reclamespot voor een overheidscampagne tegen alcohol in het verkeer (de BOB-campagne). De Rijksvoorlichtingsdienst zou het reclamebureau hebben gezegd hier niet van gediend te zijn.

Het onderzoek van de ombudsman is erop gericht om vast te stellen of er inderdaad sprake is van inmenging in het privéleven van de Roy van Zuydewijn en in hoeverre dit negatieve invloed op zijn privéleven heeft gehad.

Bron: www.rechtennieuws.nl 6 april 2009