De rechtbank ’s-Gravenhage heeft vandaag een tussenvonnis gewezen in de strafzaak tegen de man die op Prinsjesdag 2010 een waxinelichthouder tegen de Gouden Koets gooide.

Na de zitting op 15 maart jl. is de rechtbank bij de beraadslaging tot het oordeel gekomen dat het onderzoek niet volledig is geweest. Dit mede gelet op de rapportages van de psychiater en de psycholoog en wat daarover ter zitting aan de orde is geweest. De rechtbank acht zich omtrent de persoon van de verdachte niet voldoende ingelicht en acht het noodzakelijk dat hij, conform het advies van de psychiater en de psycholoog, ter observatie in het Pieter Baan Centrum zal worden geplaatst.

De verdachte heeft niet willen meewerken aan de onderzoeken door de psychiater en de psycholoog. Wel heeft hij ruim een uur met de psychiater gesproken en kort met de psycholoog. Beide deskundigen hebben geconcludeerd dat de verdachte lijdt aan een waanstoornis en – als de tenlastegelegde feiten bewezen worden – dat hij volledige ontoerekeningsvatbaar is. Zij achten het recidiverisico zeer groot, ook als het gaat om fysiek geweld ten aanzien van personen.

De deskundigen achten een klinische behandeling in een Forensisch Psychiatrische Kliniek met behandeling met medicijnen noodzakelijk. Zij schatten in dat een eventuele behandeling van de verdachte, zodanig dat het gevaarsrisico tot aanvaardbare grenzen zal zijn teruggebracht, niet binnen een jaar zal zijn afgerond. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit