De Centrale Raad van Beroep stelt in lopende (hoger)beroepsprocedures ZZP-ers in de gelegenheid kenbaar te maken of zij een advies van de commissie onder voorzitterschap van prof. mr. Asscher-Vonk willen.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

In 2010 heeft de Centrale Raad van Beroep gewacht met de behandeling van ruim 130 procedures van zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). Het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (Uwv) was namelijk begonnen met een nieuwe beoordeling van die zaken. Het gaat om ZZP-ers die vanuit de Werkloosheidswet (WW) als zelfstandige zijn gestart en die later zijn geconfronteerd met een herziening van hun WW-uitkering, een terugvordering of een boete.

Voor de zaken waarin geen (hoger) beroep is ingesteld en die dus niet bij de rechter liggen, heeft het Uwv een adviescommissie onder voorzitterschap van prof. mr. Asscher-Vonk ingesteld. De commissie-Asscher-Vonk adviseert het Uwv in die zaken over de afgewezen verzoeken van ZZP-ers. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit