Kern van de uitspraak

De banken en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hoeven geen schadevergoeding te betalen aan beleggers in de Befra-zaak.

Achtergrond

Particuliere beleggers zijn tussen 1998 en 2000 gedupeerd door fraude bij de inmiddels failliete stichting Befra. Zij belegden hun geld via een commanditaire vennootschap (c.v.) Bij deze c.v.-constructie bracht de belegger als stille vennoot kapitaal in en was Befra beherend vennoot. Met het geld kocht Befra voor de c.v. effecten. Voor het kapitaal dat de belegger inbracht kreeg hij een vordering op de c.v. en deelde hij mee in de winst of het verlies van de c.v. Door de fraude en het faillissement van Befra zagen de beleggers maar een deel van hun ingebrachte kapitaal terug.
De vereniging Belangenbehartiging Commandieten Befra en een groot aantal beleggers vorderen schadevergoeding van de verschillende banken waarbij de c.v.’s effectenrekeningen hadden en ook van de AFM. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit