De rechtbank in Alkmaar heeft geoordeeld dat DSB tachtig procent van de restschuld van aandelenovereenkomsten van haar klanten voor rekening moet nemen. Klanten sloten in 1999 een aandelenoverkomst met DSB via tussenpersoon Crefinass. Deze klanten kwamen naar de tussenpersoon om een lening over te sluiten onder gunstige condities. Tijdens het gesprek haalde Crefinass de klanten over om een aandelenovereenkomst te sluiten.

In de Dexia-zaken heeft het gerechtshof Amsterdam eind 2009 geoordeeld dat de verkoper van effectenleaseovereenkomsten een onderzoeksplicht heeft naar de financiële situatie van de klant. Met andere woorden, de bank moet nagaan of de klant wel draagkrachtig genoeg is om de aandelenovereenkomst te sluiten. De verkopende instantie moet de klant ook nadrukkelijk wijzen op het risico dat de klant aan het einde van de overeenkomst een restschuld kan overhouden. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit