Het gerechtshof in Den Haag heeft op 24 augustus 2010 in hoger beroep de schadevergoedingsclaim van de omwonenden rond het terrein van S.E. Fireworks tegen de Nederlandse Staat en de Gemeente Enschede afgewezen. De omwonenden van het vuurwerkopslagbedrijf in Enschede hadden schadeclaims ingediend tegen de Staat en de Gemeente Enschede in verband met de vuurwerkramp van 13 mei 2000. De rechtbank wees in eerste aanleg de schadeclaims tegen de Staat en de Gemeente eveneens af.

Het hof in Den Haag heeft geoordeeld dat de overheid niet aansprakelijk is voor de ramp. Het hof heeft hiervoor onder meer de volgende argumenten gebruikt.

De wettelijke regels en vergunningen waren naar de in mei 2000 geldende inzichten in orde. De overheid had in wettelijke regels en vergunningen voldoende rekening gehouden met de bevindingen na de vuurwerkramp in Culemborg in 1991. De situatie in Culemborg, waar aanzienlijk zwaarder vuurwerk werd toegestaan dan in Enschede, was overigens niet vergelijkbaar met die in Enschede. Lees meer

Bron: Rechtrspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit