Alimentatieplichtigen mogen op dit moment nog kinderalimentatie aftrekken van hun inkomen bij de belastingaangifte. Dit zorgt voor lagere lasten bij de alimentatieplichtige. Per 1 januari wijzigt deze regeling. Vanaf dat moment mag de kinderalimentatie niet meer worden afgetrokken.

Voor de alimentatieplichtige heeft dit als direct gevolg dat hij of zij per saldo meer gaat betalen. Tot wel € 300,- per maand! Een goede reden om uw alimentatieafspraken onder de loep te nemen en mogelijk aan te passen!

Huidige situatie
Wanneer een ouder na een scheiding bijdraagt in de kosten van het levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar, is dat kinderalimentatie. Er geldt nu een belastingvoordeel. De uitgave aan kinderalimentatie mag in mindering worden gebracht op het inkomen van het betreffende jaar waarin kinderalimentatie is betaald. Wel moet aan alle voorwaarden worden voldaan.

Wijziging per 1 januari 2015
Vanaf 1 januari a.s. vervalt deze regeling en er is geen overgangsregeling van toepassing. Het bruto bedrag aan kinderalimentatie wijzigt niet. Dit betekent dat u netto minder geld overhoudt, door het vervallen belastingvoordeel.

Alimentatie wijzigen?
Alimentatieplichtigen gaan vanaf 2015 meer betalen. Dit gaat men direct in de portemonnee voelen. Bij de vaststelling van de alimentatie is immers rekening gehouden met de belastingteruggave. Nu deze regeling vervalt, is er wellicht ruimte om de alimentatieafspraken en het maandbedrag te wijzigen.