Elk jaar op 1 januari treedt er nieuwe regelgeving in werking. Vanaf 2015 is er een belangrijke wetswijziging die gevolgen heeft voor de kinderalimentatie en de alimentatieplichtige.

1. Wijziging aftrekbaarheid kinderalimentatie

Alimentatieplichtigen mogen op dit moment nog kinderalimentatie aftrekken van hun inkomen bij de belastingaangifte. Dit zorgt voor lagere lasten bij de alimentatieplichtige. Per 1 januari wijzigt deze regeling. Vanaf dat moment mag de kinderalimentatie niet meer worden afgetrokken.

Voor de alimentatieplichtige heeft dit als direct gevolg dat hij of zij per saldo meer gaat betalen. Een goede reden om de alimentatieafspraken onder de loep te nemen of zelfs aan te passen!

Kosten levensonderhoud kinderen
Wanneer een ouder na een scheiding bijdraagt in de kosten van het levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar, is dat kinderalimentatie. Er geldt nu een belastingvoordeel. De uitgave aan kinderalimentatie mag in mindering worden gebracht op het inkomen van het betreffende jaar waarin kinderalimentatie is betaald. Wel moet aan alle voorwaarden worden voldaan.

Wijziging per 1 januari 2015
Vanaf 1 januari a.s. vervalt het belastingvoordeel. De regeling komt geheel te vervallen en er is geen overgangsregeling van toepassing. Het bruto bedrag aan kinderalimentatie wijzigt niet. Dit betekent dat alimentatieplichtigen netto minder geld overhouden, door het vervallen belastingvoordeel.

Alimentatie wijzigen?
Alimentatieplichtigen gaan vanaf 2015 meer betalen. Dit gaat men direct in de portemonnee voelen. Bij de vaststelling van de alimentatie is immers rekening gehouden met de belastingteruggave. Nu deze regeling vervalt, is er wellicht ruimte om de alimentatieafspraken te wijzen. 

2. Indexering alimentatie

In de meeste gevallen wordt de alimentatie jaarlijks geïndexeerd. Dit betekent dat de alimentatie aangepast wordt aan de stijging van het algemeen prijspeil. Voor 2015 bedraagt de verhoging 0,8%.

U hoeft niet naar de rechter om de verhoging toe te passen. Bij zowel stellen waar de rechter de alimentatie heeft vastgesteld als stellen die onderling de alimentatie hebben geregeld kan de indexering worden toegepast.