Als er een dagvaarding wordt betekend, dan kan de eisende partij met inachtneming van de formele vereisten zelf een eerste roldatum bepalen. Dat is de datum dat de gedaagde partij voor de rechter dient te verschijnen (aanzegging). Als deze datum ver in de toekomst ligt, dan verkeert gedaagde partij lange tijd in onzekerheid. Bovendien kan het de procedure onnodig vertragen. Met een anticipatie-exploot heeft de gedaagde partij de mogelijkheid om de procedure te vervroegen. Hieronder zal die mogelijkheid kort worden toegelicht.

Anticipatie-exploot: eerste aanleg en hoger beroep

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep kan een anticipatie-exploot worden uitgebracht. Het komt voor dat er, op de laatste dag voor het verstrijken van de fatale termijn, hoger beroep wordt ingesteld met een roldatum in de verre toekomst. Dat geeft de appellant (degene die in hoger beroep gaat) nog ruim de tijd om te bedenken of zij het hoger beroep wel of niet wenst door te zetten. Dat vertraagt de procedure en kan voor de geïntimeerde (de partij in hoger beroep die in de dagvaarding door de appellant opgeroepen wordt om voor een hoger gerecht te verschijnen.) een onwenselijke vertraging opleveren.

Vervolg: hoe werkt het?

Een gedaagde partij kan de dag waarop zij voor de rechter dient te verschijnen, vervroegen door aan de eiser bij exploot een vroegere roldatum te doen aanzeggen (artikel 126 Rv). Dat betekent dat je een anticipatie-exploot door de deurwaarder laat betekenen aan de eisende partij waarin een (nieuwe) vroegere roldatum wordt aangezegd. Het staat gedaagde partij vrij om die nieuwe roldatum te bepalen. Daarbij moet er wel rekening gehouden worden met een termijn van minimaal een week tussen de dag van de aanzegging door de deurwaarder en de aangezegde (nieuwe) vroegere roldatum. Daarna moet voor de roldatum het anticipatie-exploot zijn aangebracht bij de rechtbank (eerste aanleg) of bij het gerechtshof (hoger beroep). De procedure zal dan worden ingeschreven op de nieuwe roldatum. Dat betekent dat partijen op de vervroegde roldatum dienen te verschijnen voor de rechter.

Tot slot

Als u een dagvaarding heeft ontvangen, neem dan gerust contact op met één van onze advocaten. Onze advocaten kunnen u verder adviseren over uw zaak en over het eventueel wel of niet uitbrengen van een anticipatie-exploot.