Achtergrond

Voor hij de overstap naar de advocatuur maakte in 2006, heeft Ekrem gewerkt voor Eiffel. Daar heeft hij verschillende juridische werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers, zoals rechtsbijstandsverzekeraars, de IND, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland.

Ekrem heeft voorts veel ervaring met het houden van toezicht op vooral non-profit organisaties zoals woningbouwcorporaties, jeugdzorg organisaties en kinderopvang- en welzijnsorganisaties. Daarnaast speelt Ekrem graag tafeltennis en is hij lid van de bezwarencommissie van de afdeling Oost van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB).

Rechtsgebieden

Ekrem is sinds 2009 werkzaam op de algemene praktijk (met name op het gebied van arbeidsrecht en het personen- en familierecht). Daarnaast heeft Ekrem ruime ervaring in het voeren van (gerechtelijke) procedures en geschillen.

Ekrem staat in het arbeidsrecht zowel werknemers als werkgevers bij, waaronder executives en directeuren. Op het gebied van personen- en familierecht kan Ekrem u onder andere bijstaan bij echtscheidingen, alimentatiekwestie en zorg- en omgangsregelingen.

Meestal spelen emoties een rol in het arbeidsrecht of het personen- en familierecht. Ekrem is goed in staat om de emotie van de cliënt te kanaliseren, zodat het probleem van de cliënt efficiënt kan worden opgelost.

Ekrem gaat voor het beste resultaat. Daarbij geeft hij ook eerlijk advies over de haalbaarheid, maar ook de onhaalbaarheid van uw zaak.