Op het snijvlak van IE/ICT, techniek en ondernemerschap zijn de laatste jaren veel interessante en innovatieve ontwikkelingen waarneembaar. Ook op het daarbij behorende juridische gebied. Paul adviseert hierin veelvuldig en procedeert daar waar nodig. Mede door zijn ervaring als docent hebben het civiele procesrecht en civielrechtelijke kwesties een belangrijke plaats in zijn advocatenpraktijk. Vraagstukken van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechtelijke en merkenrechtelijke (inbreuk-)kwesties hebben, mede door zijn werkzaamheden als radiopresentator, al jaren zijn grote aandacht en interesse.