Door goed te luisteren naar haar cliënten ontdekt Gerda de wérkelijke behoefte. Niemand zit te wachten op een energievretend juridisch traject. Samen met haar cliënt gaat Gerda op geheel eigen wijze voor díe oplossing die het beste toekomstperspectief biedt. Zij werkt veel met werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven en met mensen die een sleutelpositie in zorg, welzijn of onderwijs hebben. Juridisch als het moet, anders als het kan.