Werkgever verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na opzegging wegens bedrijfseconomische omstandigheden, nu werknemer zich heeft beroepen op artikel 5a lid 12 van de CAO voor de Bouwnijverheid waarin is vermeld dat de opzegging pas effect zal sorteren op het moment dat werknemer arbeidsgeschikt is. De kantonrechter wijst het voorwaardelijke verzoek af, nu er geen sprake is van zodanige veranderingen van omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve behoort te eindigen op een eerder tijdstip dan op het moment dat werknemer weer arbeidsgeschikt is.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BQ1699