Huwelijksvermogensrecht. Verdeling. Garage wordt aan man toebedeeld. Benoeming taxateur nodig om waarde ervan op het moment van verdeling te bepalen. Vordering van vrouw tot vergoeding van de wettelijke rente wordt afgewezen, omdat geen sprake is van verzuim zolang de gemeenschap niet is verdeeld. Benoeming taxateur eveneens nodig om waarde van percelen grond (al dan niet met inbegrip van een of meer woningen) in Marokko te bepalen. Sommige percelen worden toebedeeld aan vrouw, andere aan man. Overige vorderingen worden afgewezen. Partijen kunnen bij akte eensluidend een taxateur voor de garage en een taxateur voor de percelen voordragen, bij gebreke waarvan de rechtbank zelfstandig een taxateur zal benoemen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM4266