Geschil in het kader van de verkoop van het oude gebouwencomplex van het Zuiderziekenhuis. Nadat koper de koopovereenkomst buitengerechtelijk heeft ontbonden, vordert verkoper in kort geding nakoming van de koopovereenkomst, in het bijzonder afname van het gekochte en betaling van de overeengekomen koopsom. Aan toewijzing van de (nakomings-)vordering staat echter in de weg het voorlopig oordeel dat (voldoende) aannemelijk is dat de koopovereenkomst door koper terecht is ontbonden vanwege non-conformiteit van het gekochte, welke non-conformiteit is gelegen in de aard en hoeveelheid asbest in het Zuiderziekenhuis.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BR2443