Zes personen die begin juli 2011 werden opgepakt bij een ontruimingsactie van kraakpanden in Amsterdam zijn terecht in vreemdelingenbewaring gesteld. Dat heeft de vreemdelingenrechter maandag geoordeeld. Het zestal was samen met 34 andere betrokkenen een procedure bij de rechter begonnen, omdat zij van mening zijn dat zij onterecht in vreemdelingenbewaring zijn gesteld.

Vreemdelingenbewaring kan worden opgelegd wanneer iemand de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of belemmert. Van de zes personen die werden opgepakt bij de ontruimingsactie en nu nog vastzitten is tot op heden nog geen identiteit vastgesteld. Daarom wordt er vanuit gegaan dat deze personen vreemdelingen zijn.

De IND gaf – namens de minister voor Immigratie en Asiel – als redenen voor het opleggen van de maatregel van vreemdelingenbewaring dat in drie van de zes zaken de opgepakte personen niet beschikten over een vaste woon- en verblijfplaats en dat zij zich niet hebben aangemeld bij de politie. Dat laatste moet iedere vreemdeling na aankomst in Nederland binnen drie dagen doen. In alle zaken werd aangevoerd dat de betrokken personen niet beschikten over een identiteitsbewijs. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit