Concurrentiebeding. Schriftelijkheidsvereiste. Zwaarder drukken concurrentiebeding door functiewijziging. Voorzienbaarheid functiewijziging. Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Belangenafweging. Eiseres is actief als dienstverlener op het gebied van betalingen via internet. Gedaagde heeft zich bij eiseres beziggehouden met risico…

Meer
Concurrentiebeding. Schriftelijkheidsvereiste. Zwaarder drukken concurrentiebeding door functiewijziging. Voorzienbaarheid functiewijziging. Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Belangenafweging. Eiseres is actief als dienstverlener op het gebied van betalingen via internet. Gedaagde heeft zich bij eiseres beziggehouden met risicomanagement. In de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding opgenomen. Deze arbeidsovereenkomst is gevolgd door een tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Gedaagde heeft zijn arbeidsovereenkomst met eiseres opgezegd om in dienst te kunnen treden bij een andere dienstverlener op het gebied van internetbetalingen. Eiseres vordert in kort geding dat gedaagde zal worden veroordeeld zich te onthouden van in het concurrentiebeding verboden activiteiten. Gedaagde vordert in reconventie (onder meer) schorsing van het concurrentie beding. Het beroep van gedaagde op het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653 BW wordt verworpen. Geen sprake van nieuwe arbeidsvoorwaarden of van een inhoudelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden, maar slechts van de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd respectievelijk de omzetting daarvan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Geen sprake van ingrijpende wijzigingen die bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet voorzienbaar waren.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP5221