Ontbinding gestelde, telefonisch gesloten overeenkomst tot energielevering dat op band zou zijn opgenomen. Ook bij dergelijke overeenkomsten bestaat de bevoegdheid tot ontbinding. Niet voor juist kan worden gehouden dat de klant daar op is gewezen. De klant is voorts nadat hem was gebleken dat een overstap naar de energieleverancier was uitgevoerd, direct in actie gekomen. Gelet daarop is sprake van tijdige ontbinding. Klant gehouden tot betaling van de waarde van de al wel geleverde energie op basis van onverschuldigde betaling.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP4835