Vanmiddag heeft de Raad voor de rechtspraak een gesprek met de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over zijn bezwaren tegen het voornemen van het kabinet om de kosten van civiele en bestuursrechtspraak kostendekkend te maken. De plannen zullen zeer grote negatieve gevolgen hebben voor de toegang van de burgers tot het recht en daarmee voor de rechtsbescherming in Nederland, vindt de Raad.

De Raad heeft de bezuinigingsplannen van het kabinet doorberekend en op een rijtje gezet wat de kosten vanaf 2013 zullen zijn. Door partijen in een rechtszaak op te laten draaien voor de kosten, wordt de gang naar de rechter fors duurder. Ondanks de 100 mln euro die zal worden gebruikt om de laagste inkomens de compenseren, zullen de kosten voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures in eerste aanleg explosief stijgen. In tweede aanleg, dus als een persoon verder procedeert en in beroep gaat, lopen de kosten nog meer op.

Vooral mensen met een lager of middeninkomen en kleine bedrijven zullen hun rechten niet meer via de rechter kunnen afdwingen en al helemaal niet in hoger beroep kunnen gaan. Hoewel de precieze uitwerking van de plannen nog niet duidelijk is, acht de Raad het risico zeer groot dat het fundamentele recht van de burger op toegang tot de rechter op ontoelaatbare wijze in het gedrang komt. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit