De griffier van het Gerechtshof geeft ten onrechte een verklaring af dat de echtscheiding kracht van gewijsde heeft. Door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt de echtscheiding ingeschreven op een moment dat nog het rechtsmiddel van hoger beroep openstond. Vrouw vordert doorhaling van de latere vermelding en verbetering van de registers van de burgerlijke stand. Man is van mening dat de vrouw misbruik maakt van haar recht, mede omdat doorhaling consequenties heeft voor ingangsdatum van een lagere alimentatie. Volgens de rechtbank heeft de vrouw een rechtmatig belang bij haar verzoek tot verbetering omdat de registers geen onjuiste gegevens mogen bevatten.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BK9714