Verkopers vorderen nakoming koopovereenkomst woning. Vordering wordt afgewezen, nu beroep van kopers op dwaling wegens schending mededelingsplicht verkopers in bodemprocedure kans van slagen heeft. Zolang in de bodemprocedure geen beslissing is genomen ten aanzien van het beroep op vernietiging of ontbinding dient van de geldigheid van de koopovereenkomst te worden uitgegaan, zodat de bij de notaris in depot gehouden waarborgsom door kopers verschuldigd blijft.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: AU8246