Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos. Het bewijs van diefstal is geleverd. Het onderzoek van het Uwv heeft bestaan uit kennisneming van de brieven van de werkgever tot schorsing en ontslag op staande voet, van het proces-verbaal van aangifte van diefstal, van een brief van de opdrachtgever van 24 april 2008 aan de werkgever en uit het telefonisch inwinnen van informatie bij de werkgever. Appellant heeft zich in bezwaar beperkt tot de enkele ontkenning dat sprake was van diefstal en heeft eerst na het bestreden besluit zijn werkgever gedagvaard en zich daarbij op het standpunt gesteld dat het gegeven ontslag op staande voet nietig is.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP0907