Verhuurder vordert ontbinding van een huurovereenkomst bedrijfsruimte die hij gesloten heeft met een v.o.f. Omdat de v.o.f. is ontbonden dagvaardt hij de twee gewezen vennoten. De onderneming van de v.o.f. is in het gehuurde voortgezet door één van de gewezen vennoten. De gevorderde ontbinding wordt afgewezen: geen contractsovername als bedoeld in artikel 6: 159 BW noch een indeplaatsstelling.ex artikel 7: 307 BW

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BO4324