Betrokkene is van 1 febr. 2006 tot 5 maart 2008 gedetacheerd geweest bij DWI van de gemeente A'dam op grond van een arbeidsovereenkomst met Stichting Pantar met het oog op arbeidsinschakeling vanuit de WWB. Na beeindiging van de detachering wegens een conflict bij DWI worden hem drie externe detacheringen aangeboden en vervolgens een tijdelijke plaatsing op het eigen werkbedrijf. Betrokkene weigert deze plaatsingen. Stichting Pantar zegt de arbeidsovereenkomst op die grond op. Het ontslag wordt niet kennelijk onredelijk geoordeeld. Van betrokkene kon worden gevergd ten minste een van de externe plaatsingen te aanvaarden en onder de omstandigheden van het geval (geen andere externe plaatsen beschikbaar) leverde weigering van de tijdelijke interne plaatsing een voldoende zwaarwegende ontslaggrond op.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP7919