Familierecht. Kinderalimentatie; financiële draagkracht alimentatieplichtige wordt niet alleen door zijn inkomen maar ook door zijn vermogen bepaald; vraag of van alimentatieplichtige kan worden gevergd dat hij inteert op zijn vermogen, hangt af van de naar voren gebrachte omstandigheden inzake draagkracht of behoefte; aanwezigheid van bijzondere omstandigheden niet vereist. (81 RO).

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BL8622