Onlangs is het Wetsvoorstel hervorming kindregelingen aangenomen. Eén en ander heeft tot gevolg, dat onder meer de forfaitaire aftrek voor het levensonderhoud van kinderen per 1 januari 2015 verdwijnt.

Een deel van de betaalde alimentatie is onder de huidige wetgeving fiscaal aftrekbaar voor de alimentatieplichtige ouder. Vanaf 1 januari 2015 vervalt deze fiscale aftrek. Dit treft met name alleenstaande ouders met lage inkomens. Wel kan men de gevolgen van deze maatregel verzachten door het bedrag van de alimentatie te verminderen. Het laten uitvoeren van een herberekening kan uiterst zinvol zijn. Door het verdwijnen van de fiscale aftrek daalt de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder, waardoor er minder ruimte is voor het betalen van alimentatie. Eén en ander zou een wijziging van omstandigheden als bedoeld in artikel 1:401 BW kunnen betekenen, indien niet langer aan de wettelijke maatstaven wordt voldaan. In beginsel kan een wijziging van de draagkracht grond zijn voor een wijziging van de kinderalimentatie. Er bestaat een kans dat u per 1 januari 2015 te veel kinderalimentatie gaat betalen. Het bedrag dat u aan alimentatie moet betalen, wordt immers niet automatisch aangepast.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u contact met ons opnemen.
title=”advocaat berkhof” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/advocatenkantoor-zeeland/”>mr. A.C.F. Berkhof (Fabian)
Tel: 0113 – 760 041
title=”advocaat goes” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/advocatenkantoor-zeeland/”>Advocatenkantoor Zeeland
Goes