De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus leggen al geruime tijd druk op de omzet en schuldenlasten van ondernemingen, terwijl onzekerheid blijft bestaan over de duur van de beperkende maatregelen en steun van de overheid. De onzekerheid heeft ongetwijfeld invloed op de te bepalen strategie. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om afscheid te nemen van een deel van de onderneming, of dat herstructureren noodzakelijk is om de onderneming te behouden.

De juridische uitvoering daarvan is maatwerk en er zijn diverse manieren om tot het beste resultaat te komen. De gereedschapskist was tot voor kort echter (te) beperkt. Het ontbrak in de praktijk aan mogelijkheden om noodlijdende maar levensvatbare bedrijven te herstructureren. Zo was het slechts onder bijzondere omstandigheden mogelijk om een crediteurenakkoord aan onwelwillende schuldeisers op te leggen.

De Wet homologatie onderhands akkoord

Onlangs is de Wet homologatie onderhands akkoord (de Whoa) aangenomen. De Whoa treedt op 1 januari 2021 in werking en vult het lege vak in de gereedschapskist. De Whoa biedt namelijk de mogelijkheid om een (dwang)akkoord aan crediteuren op te leggen. Het doel is om een noodlijdende maar levensvatbare onderneming te herstructureren of een noodlijdende onderneming gecontroleerd te staken (liquideren) zonder de waardevernietiging en andere negatieve gevolgen van een faillissement. De wet biedt de nodige mogelijkheden om tot een herstructurering te komen. Het proces biedt toegang tot de rechter als er gaandeweg geschillen ontstaan en mogelijkheid om overeenkomsten tussentijds te beëindigen met vergoeding van de beeïndigingsschade via het akkoord.

Stemming en toetsing

Na aanbieding stemmen de crediteuren over het akkoord binnen klassen met dezelfde belangen. Denk hierbij aan zekerheidshouders, concurrente crediteuren of verhuurders. Als een klasse voor het akkoord stemt, wordt het akkoord aan de rechter voorgelegd om aan de wettelijke vereisten te toetsen. Als het akkoord de toets doorstaat, kan het aan alle crediteuren worden opgelegd.

Gecontroleerd staken van bedrijfsonderdelen

Een crediteurenakkoord kan ook uitstekend dienen om een onderneming te staken. Waar de wet voorschrijft dat een vereffening met onvoldoende baten slechts buiten faillissement kan worden uitgevoerd met instemming van álle bekende schuldeisers (art. 2:23c lid 4 BW), is het dwangakkoord buiten faillissement een welkome toevoeging. De tijd dat een enkele dwarsliggende crediteur de slagingskansen ernstig in gevaar kon brengen, lijkt met de Whoa voorbij.

Meer weten? Neem dan contact op met mr. Mark Loef, advocaat ondernemingsrecht bij Daniels Huisman Advocaten te Deventer.

Daniels Huisman Advocaten
Mr. Mark Loef
E-mail: loef@danielshuisman.nl
Telefoon: (0570) 613327