Het enkele feit dat de werknemer strafrechtelijk is veroordeeld is niet voldoende voor een beëindiging van het dienstverband. De gedachte is dat de werknemer dan dubbel wordt gestraft en daarvoor is het ontslag niet bedoeld.

Het feit dat de werknemer vanwege zijn detentie niet kan komen werken speelt een rol maar is op zichzelf niet doorslaggevend. De werkgever hoeft immers het salaris gedurende de detentie niet door te betalen. De werkgever kan van dat ‘vrijgevallen’ salaris tevens vervanging regelen.

De werkgever zal aannemelijk moeten maken waarom hij de arbeidsplek niet voor de werknemer kan openhouden. Omstandigheden die daarbij een belangrijke rol spelen zijn de duur van de gevangenisstraf, de (onoverkomelijke) organisatorische problemen en kosten aan de kant van de werkgever. Ook de aard van het bedrijf en de functie zijn van belang, in relatie tot de aard en de ernst van het misdrijf. Of het misdrijf al dan niet verband houdt met het werk is ook een omstandigheid die wordt meegewogen.

Kort en goed, de aanstelling eindigt niet enkel vanwege het feit dat de werknemer is veroordeeld en zijn werk niet kan komen doen. Bijkomende omstandigheden kunnen wel maken dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

title=”Advocaat Jornt Bonnema” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/de-boer-en-egberts-advocaten-leeuwarden/” target=”_blank”>mr. J. Bonnema
title=”De Boer en Egberts Advocaten” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/de-boer-en-egberts-advocaten-leeuwarden/” target=”_blank”>De Boer & Egberts Advocaten
Leeuwarden