Flexkrachten stromen minder vaak door naar vast werk en krijgen minder scholing aangeboden door hun werkgever. De kans dat iemand langdurig – langer dan drie jaar – in tijdelijk werk blijft hangen is verdrievoudigd van ruim tien naar ruim dertig procent in de periode 2006-2010.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO naar de positie van flexwerkers, dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. … Lees meer

Bron: Rijksoverheid.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit