Sorry Seems to Be the Hardest Word – Elton John (1975)

Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag maakt twee dingen duidelijk: zaken van medische aansprakelijkheid zijn ingewikkeld en het aanbieden van excuses al even zo.
Bij de patiënte in kwestie was eind 2007 uit onderzoek een sterk verhoogd risico op borstkanker gebleken. In februari 2008 werd zij geopereerd waarbij haar rechterborst uit voorzorg werd geamputeerd. Na de operatie bleek uit onderzoek van de geamputeerde borst dat daarin een tumor aanwezig was, iets dat vóór de operatie niet was geconstateerd. Vervolgens werden in maart 2008 de lymfeklieren uit de rechter okselregio verwijderd om te zien of er wellicht uitzaaiingen aanwezig waren. Dat bleek gelukkig niet het geval, maar wel ondervond deze patiënte daarna erg veel pijn en beperkingen aan haar arm.

De patiënte dient vervolgens een klacht in bij de Klachtencommissie van het ziekenhuis. Zij vindt dat haar rechterborst onderzocht had moeten worden op kanker alvorens deze werd verwijderd. Dit was eenvoudig mogelijk geweest door bijvoorbeeld een mammografie of een MRI-scan te maken. Ook vindt zij dat vóór of tijdens de operatie direct onderzoek naar de lymfeklieren gedaan had moeten worden in plaats van een extra operatie, die achteraf ook nog eens onnodig bleek.

De Klachtencommissie stelt de patiënte op beide punten in het gelijk en gesterkt door deze uitspraak stelt de patiënte vervolgens het ziekenhuis aansprakelijk voor haar schade. Het ziekenhuis evenwel wijst de aansprakelijkheid af. De patiënte heeft niet alleen de positieve uitspraak van de Klachtencommissie op zak, ook is zij inmiddels in het bezit van een brief van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis waarin wordt erkend dat onzorgvuldig is gehandeld en waarin excuses worden aangeboden. Begrijpelijk naar mijn mening denkt de patiënte dat de aansprakelijkheid van het ziekenhuis daarmee een gegeven is.

Maar de rechtbank denkt daar anders over en overweegt dat het door patiënten in het algemeen als belangrijk wordt ervaren dat verontschuldigingen worden aangeboden, maar dat dit strikt gescheiden moet worden van het erkennen van aansprakelijkheid. De brief van het ziekenhuis is volgens de rechter duidelijk gericht op het maken van excuses en niet op het erkennen van aansprakelijkheid.

Dat het aanbieden van verontschuldigingen aan patiënten als belangrijk wordt ervaren, kan ik uit mijn praktijkervaring onderschrijven. Ook dat het aanbieden van excuses niet hetzelfde is als het erkennen van aansprakelijkheid, beschouw ik als volkomen logisch en juist. Wat onbegrijpelijk en onbevredigend in deze kwestie blijft, is dat het ziekenhuis zelf in haar brief niet alleen over excuses spreekt, maar daarin ook aangeeft dat sprake was van onzorgvuldig handelen en onzorgvuldig handelen levert nu eenmaal aansprakelijkheid op!

Als gezegd maakt de uitspraak eens te meer duidelijk dat medische aansprakelijkheidszaken ingewikkeld zijn. Dat ook het aanbieden van excuses niet eenvoudig ligt, heeft Elton John al in 1975 bezongen, al ben ik de eerste om te erkennen dat hij een andere situatie op het oog had. Een gedegen juridisch en medisch onderzoek voorafgaande aan een eventuele procedure kan veel duidelijkheid scheppen.

De gespecialiseerd letselschadeadvocaat mr. A.J. Morsink van de praktijkgroep Aansprakelijkheid Verzekering en Schade van Daniels Huisman Advocaten staat u daarin graag bij.

Mr. A.J. Morsink
title=”Neem contact op met Mr. A.J. Morsink” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/daniels-huisman-advocaten-enschede/” target=”_blank”>morsink@danielshuisman.eu
T: 053-7600860