Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. De politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s gereed en voeren momenteel volop campagne. De vraag rijst dan weer: “Op welke partij ga ik stemmen?”. Eerlijk? Ik heb nog geen flauw idee. Als ik de berichtgeving moet geloven ben ik hierin ook niet de enige. De stem-/ kieswijzers draaien overuren.

Een ding is zeker. Ik ga wel stemmen. Hoewel iedereen daar vrij in is, ben ik ervan overtuigd dat wij ons stemrecht moeten gebruiken. Het is een verworven recht waar hard voor is gestreden. Het is de “basis” van onze democratie. Maar de vraag blijft: “wie krijgt mijn stem?”.

In mijn onderzoek ”welke partij past op dit moment het beste bij mij” kwam ik ook het rapport tegen van de commissie die op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten de partijprogramma’s heeft doorgelicht op de gevolgen voor de rechtsstaat. Van de uitkomsten van dit rapport ben ik toch wel geschrokken. Hoewel ik echt al wel begreep dat sommige standpunten van sommige niet nader te noemen partijen niet geheel (of in het geheel niet) stroken met onze rechtsstaat, was ik verbaasd over het feit dat 5 van de 13 onderzochte partijen een of meerdere plannen in hun programma’s hebben staan die regelrecht tegen onze rechtsstaat indruisen.

De rechtsstaat heeft tot doel om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Er is een scheiding (spreiding) tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht die elkaar controleren. De wetgevende en uitvoerende machten ( en uiteraard ook de burgers) dienen zich te houden aan de wet. De onafhankelijke en onpartijdige rechtsprekende macht controleert dit. In een rechtsstaat hebben alle burgers fundamentele vrijheden en grondrechten. Een rechtsstaat beschermt tegen willekeur. Mijns inziens een fundament voor een vrije samenleving. Iets waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden.

Voornoemd rapport is er voor mij in ieder geval één om mee te nemen in mijn overwegingen voor een keuze voor een politieke partij.

Weet ik het inmiddels al? Nee, nog steeds niet. En ook al zou ik het weten, dan zou ik mijn keuze niet direct openbaar maken. Immers is ook het vrij en anoniem stemmen een belangrijk kenmerk van onze democratie ;-).

Mr. Maritha Verkuijl-Boessenkool