Het gerechtshof Arnhem heeft gisteren 21 juli 2009 uitspraak gedaan in een schadevergoedingszaak waarbij, zoals de gerechtshoven Amsterdam, Den Bosch en Leeuwarden dat al eerder (7 juli jl.) deden, de zogenoemde XYZ-formule is gehanteerd.

Lees meer

Bron: http://jure.nl/bj2916