Woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en verder alle andere instellingen die een maatschappelijk belang nastreven, kunnen slagvaardiger optreden door gebruik te maken van nieuwe toezicht- en besluitvormingsregels. Daarbij gaat het om verenigingen en stichtingen die kiezen voor de maatschappelijke onderneming als rechtsvorm. Van veelal kleinschalige, door vrijwilligers bestuurde instellingen hebben zij zich ontwikkeld tot grote professioneel geleide organisaties. Hun financiële belangen zijn toegenomen en de eisen die de maatschappij aan hun dienstverlening stelt evenzeer.

Lees meer

Bron: Rechtennieuws.nl