Raad voor de rechtspraak, Den Haag – Voor het eerst telt Nederland meer vrouwelijke rechters dan mannelijke. Eind 2008 droegen 1207 vrouwen een rechterstoga, tegenover 1190 mannen.

Raad voor de rechtspraak, Den Haag – Voor het eerst telt Nederland meer vrouwelijke rechters dan mannelijke. Eind 2008 droegen 1207 vrouwen een rechterstoga, tegenover 1190 mannen.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak over 2008, dat vandaag wordt gepresenteerd.
In totaal werkten er per 31 december 2008 bij de Rechtspraak 2397 rechters. Bij de negentien rechtbanken zijn vrouwen ruim in de meerderheid: 921 vrouwen tegenover 820 mannen. Bij de vijf gerechtshoven is dat niet het geval. Daar werkten eind 2008 186 vrouwen en 304 mannen.

Lees meer

Bron: Nederlands Juridisch Dagblad