Bezit en exploitatie apotheek mogen aan apothekers worden voorbehouden
Arresten van het Hof van Justitie in zaak C 531/06 en in de gevoegde zaken C 171/07 en C 172/07, Commissie / Italië, Apothekerkammer des Saarlandes e.a.
 

Bezit en exploitatie apotheek mogen aan apothekers worden voorbehouden
Arresten van het Hof van Justitie in zaak C 531/06 en in de gevoegde zaken C 171/07 en C 172/07, Commissie / Italië, Apothekerkammer des Saarlandes e.a.
EHvJ – Het Hof heeft op 19 mei 2009 twee reeksen zaken betreffende de eigendomsregeling van apotheken afgedaan. Deze zaken betreffen vooral de vraag of het gemeenschapsrecht in de weg staat aan de bepalingen van de Italiaanse en Duitse de wettelijke regeling volgens welke alleen apothekers een apotheek mogen bezitten en exploiteren.
De gevoegde zaken C-171/07 en C-172/07 (Apothekerkammer des Saarlandes e.a.) vinden hun oorsprong in de vergunning die het bevoegde ministerie van Saarland aan de Nederlandse naamloze vennootschap DocMorris heeft verleend om vanaf 1 juli 2006 te Saarbrücken een apotheekfiliaal te exploiteren.

Lees meer

Bron: Nederlands Juridisch Dagblad