De rechtbank Arnnhem heeft een 37-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor zeven verschillende strafbare feiten, waaronder grafschennis en diefstal uit een graf in Renkum. De andere feiten zijn: woninginbraak, brandstichting van een auto, mishandeling en de handel in cocaïne in een periode van bijna twee jaar.

De officier van justitie had tijdens de zitting op 16 februari een gevangenisstraf van zes jaar geëist. De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie omdat zij minder feiten bewezen acht. Daarnaast is de rechtbank, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat niet vast staat dat de man een leidende rol bij de zogenaamde grafroof had.

De rechtbank is van oordeel dat de diefstal uit een graf en de daarmee gepaard gaande grafschennis blijk geeft van een totaal gebrek aan respect voor de nabestaanden. De rechtbank begrijpt dat deze daad grote impact heeft gehad op de weduwe en haar familie en dat zij deze gebeurtenis nog niet heeft verwerkt. De rechtbank vindt dat er sprake is van zeer ernstige feiten en dat een forse gevangenisstraf passend en geboden is.

De man is meerdere malen eerder veroordeeld voor veelal diefstallen. Hij heeft een groot aantal ernstige strafbare feiten gepleegd van verschillende aard maar waaruit steeds een groot disrespect naar voren komt voor de goederen, lichamelijke integriteit of gevoelens van anderen. De rechtbank is van oordeel dat een gevangenisstraf van vier jaar daarom een passende strafrechtelijke reactie is.

Bron: www.rechtennieuws.nl 3 maart 2009