De wrakingskamer van de rechtbank Breda heeft het wrakingsverzoek van raadsman J. Dionisius in de strafzaak rond de dood van een baby, genaamd Sky, toegewezen. Dionisius wraakte de drie behandelend rechters afgelopen dinsdag 5 april tijdens de zitting, omdat ze weigerden om R. Bilo als getuige te horen. De wrakingskamer vindt de vrees bij de verdachte en zijn raadsman voor partijdigheid van de rechters in dit geval begrijpelijk. De rechters hebben onvoldoende gemotiveerd waarom ze zijn teruggekomen op een eerdere beslissing om de heer Bilo wel te horen.

Tijdens een zitting op 25 november 2010 had Dionisius de rechtbank verzocht om Bilo als getuige te horen over zijn rol bij het opsporingsonderzoek in deze zaak, met name bij de verhoren van de verdachte. Bilo is een deskundige op het gebied van kindermishandeling, werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut.
Uit het proces-verbaal van die zitting blijkt volgens de wrakingskamer duidelijk dat de rechtbank dat verzoek toen had toegewezen. De rechters komen nu op deze beslissing terug omdat Bilo om gezondheidsredenen slechts eenmaal per maand een zitting kan bijwonen en de behandeling van de zaak niet zou kunnen wachten totdat hij beschikbaar is. Deze motivering van de rechters is naar het oordeel van de wrakingskamer onjuist en onbegrijpelijk. Er is niet onderzocht of het mogelijk is om Bilo de komende maanden alsnog te horen. Daarnaast hebben de rechters verwezen naar het belang van de verdachte bij een spoedige afhandeling van zijn zaak. Deze verwijzing is volgens de wrakingskamer niet terecht, nu zijn raadsman zelf heeft verzocht om aanhouding van de zaak.
Daar komt nog bij dat de rechters bij de beslissing gebruik hebben gemaakt van correspondentie tussen de officier van justitie en Bilo over zijn rol in het opsporingsonderzoek, waar de raadsman van de verdachte geheel buiten is gelaten. Dat is volgens de wrakingskamer in strijd met een behoorlijke procesvoering. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit