De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de provinciale goedkeuring van het bestemmingsplan 'Kenniscampus Rengerspark' van de gemeente Leeuwarden grotendeels in stand gelaten. Dat volgt uit een uitspraak van vandaag (16 februari 2011) in een zaak die de Vereniging leefbaar Rengerspark tegen de provincie had aangespannen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De Raad van State onthoudt goedkeuring aan een strook grond van 140 bij 40 meter direct ten zuiden van de onderwijsgebouwen van de Stenden Hogeschool en de Noordelijke Hogeschool Nederland. In het plan is bepaald dat deze strook niet alleen voor onderwijsdoeleinden mag worden gebruikt, maar ook voor woningbouw. Naar het oordeel van de Raad van State is deze zogenoemde wijzigingsbevoegdheid 'zodanig ruim geformuleerd dat onduidelijk is onder welke voorwaarden' daarvan gebruik mag worden gemaakt. Verder is niet helder welke gevolgen de woningbouw voor de omgeving zou kunnen hebben. Dit is in strijd met de rechtszekerheid, aldus de hoogste bestuursrechter. Ook de globale bestemming voor het evenemententerrein ten noorden van het Rengerspark is in strijd met de rechtszekerheid. Het plan bevat naar het oordeel van de Raad van State ten onrechte geen voorschriften over het aantal evenementen per jaar en de maximale hoeveelheid bezoekers per evenement. Op deze punten is het beroep van de vereniging gegrond verklaard en moet de gemeente Leeuwarden het bestemmingsplan aanpassen. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit