Vanaf 1 februari 2010 zal de pilot ‘GBA-online bij gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken’ landelijk bij alle familieteams/-afdelingen van de rechtbanken van start gaat. Deze pilot vindt plaats in het kader van een verlichting van de administratieve lasten van burgers. Tijdens deze pilot, die tot 1 september 2010 zal duren, vervalt bij de indiening van gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding de verplichting om een GBA-uittreksel van beide partijen over te leggen (artikel 2.2 procesreglement scheiding, onder b, eerste zin), mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten