De Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit mag op haar website de namen publiceren van de bedrijven aan wie zij een boete heeft opgelegd, ook als tegen dat besluit nog een juridische procedure bij de rechter loopt. Voorwaarde is dan wel dat de rechter in afwachting van een definitieve uitspraak over het boetebesluit niet heeft bepaald dat publicatie voorlopig niet mag. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (10 november 2010).

De beboete bedrijven vonden dat met de publicatie van hun bedrijfsnamen vooruitgelopen werd op een rechterlijk oordeel over de rechtmatigheid van de boete. Ook zouden zij door het bekend worden van hun bedrijfsnamen schade lijden en zouden potentiële klanten worden afgeschrikt.

De Raad van State is van oordeel dat van een onevenredige benadeling van de bedrijven sprake zou kunnen zijn als de rechter het boetebesluit uiteindelijk niet in stand laat en de bedrijven dus onterecht als overtreder op de website zijn gepubliceerd. Of hiervan sprake is, hangt af van een oordeel over de rechtmatigheid van het boetebesluit. In afwachting van een definitieve uitspraak hebben de bedrijven de mogelijkheid om aan de rechter die over het boetebesluit oordeelt, te vragen het boetebesluit voorlopig niet openbaar te maken. Die rechter is in eerste instantie de rechtbank in Rotterdam en in hoger beroep het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit