Het gemeentebestuur van Zwartewaterland heeft terecht afgezien van het treffen van maatregelen tegen ‘Keet de Blokhut’. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (10 november 2010) bepaald. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) had het gemeentebestuur verzocht om op te treden tegen de keet, omdat sprake zou zijn van een café waarvoor een drank- en horecawetvergunning nodig is, waarover de keet niet beschikt.

De Raad van State is van oordeel dat ‘Keet de Blokhut’ geen café is, ‘gelet op de feiten en omstandigheden in dit concrete geval, bezien in onderling verband’, zodat daarvoor ook geen vergunning op grond van de Drank- en Horecawet nodig is. Daarbij heeft de hoogste bestuursrechter van belang geacht dat het hier gaat om een besloten drankkeet waar een vaste vriendengroep op zaterdagavond bijeen komt. De consumpties worden op basis van een ‘gentleman’s agreement’ per toerbeurt door twee vrienden verzorgd. Zij ontvangen daarvoor geen entreegeld of een bijdrage in de kosten van de boodschappen. Ook vindt geen enkele vorm van verrekening plaats, aldus de Raad van State.

De rechtbank Zwolle-Lelystad stelde in een eerdere uitspraak van april 2010 KHN in het gelijk en oordeelde dat de keet op grond van de Drank- en Horecawet wel een vergunning nodig heeft. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit