Gerechtshof – Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft vandaag 16 juli 2009 de in Nederland verblijvende Afghaanse generaal F, voormalig plaatsvervangend hoofd van de militaire inlichtingendienst in Afghanistan, vrijgesproken van – kort gezegd – het (mede)plegen van martelingen en andere schendingen van het internationaal humanitaire recht en van strafrechtelijke verantwoordelijkheid als meerdere voor het plegen van deze misdaden door ondergeschikten in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in Kabul, Afghanistan. F was ook eerder door de rechtbank vrijgesproken.

Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad