Centrale Raad van Beroep – Onder dagtekening 18 juni 2007 heeft de gemachtigde het bezwaarschrift tegen het besluit van 14 mei 2007 ter post bezorgd. Het bezwaarschrift was gericht aan het College met een onjuist postbusnummer en onjuiste postcode. Het bezwaarschrift is wegens onjuiste adressering door TNT post aan de gemachtigde geretourneerd, die dit vervolgens op 29 juni 2007 ten kantore van het College heeft overhandigd.

Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad