De eigenaar van de in januari gevonden zeehonden, krijgt zijn zeehonden niet terug. De rechtbank Roermond heeft het beroep dat de eigenaar had ingesteld tegen de weigering van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om ontheffing te verlenen van het verbod op het houden van zeehonden, ongegrond verklaard.

Volgens de rechtbank was de teammanager recht en rechtsbescherming van de Dienst Regelingen bevoegd om namens de staatssecretaris het bestreden besluit (de weigering om ontheffing te verlenen) te nemen. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit