De kantonrechter van de rechtbank Almelo heeft uitspraak gedaan in het geschil tussen de Stichting Aveleijn/SDT en haar directeur, de heer Van P. Op verzoek van de zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten wordt het arbeidscontract met de heer Van P. ontbonden per 31 januari 2010. Hij zal daarbij een billijkheidsvergoeding van € 200.000,- ontvangen. Lees meer

Bron: jure.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten