Een werknemer heeft in het aan zijn werkgever verstrekte cv gefraudeerd. Het diploma dat benodigd is voor het goed uitoefenen van de functie bleek de werknemer nimmer te hebben gehaald. De werkgever komt daar na enige tijd achter, waarop hij de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op grond van fraude en disfunctioneren. De kantonrechter deelt de mening van de werkgever en ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder de werknemer een vergoeding toe te kennen. Lees meer

Bron: jure.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten