Friestalige advertenties worden geweigerd op de handelssite Marktplaats.nl. Dat zei een woordvoerster van Marktplaats vrijdag.

Volgens de woordvoerster kunnen medewerkers van het bedrijf advertenties in het Fries niet controleren. ‘We kunnen dan niet weten of er aanstootgevend of illegaal materiaal op onze site staat. De afspraak is daarom dat we alleen advertenties in het Nederlands of Engels laten staan.’
 

Dwaasheid
Voorzitter Jabik van der Bij van de belangenorganisatie Ried fan de Fryske Beweging (De Raad van de Friese Beweging) noemt het weren van het Fries op Marktplaats dwaasheid. ‘Het is niet zo moeilijk om iemand te vinden die de taal controleert. Waarom zou je dan wel Engels toestaan en geen Fries?’ De raad overweegt een proefproces te beginnen.

Bron: www.rechtennieuws.nl 2 maart 2009