De Amsterdamse rechtbank heeft bepaald dat aan de omroep Llink geen definitieve erkenning als omroep hoeft te worden verleend. Dit betekent dat Llink niet meer terugkomt op radio en tv.

Llink mocht van 1 september 2005 tot 1 september 2010 uitzendingen verzorgen, omdat ze een voorlopige erkenning als omroep had gekregen. De minister van OCW heeft de aanvraag van Llink om een definitieve erkenning na 1 september 2010 afgewezen. De omroep was om die reden al sinds die datum gestopt met uitzenden. Volgens de minister voldeed Llink niet aan de verwachtingen die door Llink zelf waren gewekt. Als gevolg daarvan heeft Llink volgens de minister geen zelfstandig bestaansrecht naast de al bestaande omroepen. Verder heeft de minister laten meewegen dat er veel bestuurlijke, organisatorische en financiële problemen zijn geweest in de vijf jaar dat Llink mocht uitzenden. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit