De gemeente Leeuwarden mocht met Fryslân Miljeu Noordwest een contract voor de inzameling van huishoudelijk afval sluiten zonder eerst een aanbestedingsprocedure te volgen. Dit heeft de rechtbank Leeuwarden beslist in een zaak, die was aangespannen door Sita en Van Gansewinkel. Deze partijen stelden zich op het standpunt dat Leeuwarden een openbare aanbestedingsprocedure had moeten volgen en eisten onder meer dat de rechtbank de gemeente zou opdragen om een dergelijke procedure alsnog te voeren. Andere afvalinzamelingsbedrijven – waaronder Sita en Van Gansewinkel – zouden langs die weg een poging kunnen wagen om een contract voor de inzameling van afval met de gemeente Leeuwarden te sluiten. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten